събота, 9 март 2013 г.

Имаш ли професионална ориентация?

Проект "Имаш ли професионална ориентация" на Ротаракт клуб София предлага на
ученици от гимназиален курс в 31 СУЧЕМ възможност да се срещнат с представители на различни професии, за да могат да направят по-информиран избор по отношение на кариерата си.

Графикът на презнтации е следният:
11 март – право
12 март – медицински специалности
18 март – икономически специалности
19 март – архитектура
Всички презентации ще се провеждат в залата на трети етаж в училището от 13:20 часа

Математическото състезание "Емропейско кенгуро" ще се проведе на 23.03.2013 г.
Всички желаещи да участват ученици се записват при учителите си по математика в срок до 18.03.2013 г.

На 26.03.2013 г. от 18.30 ч. ще се проведат родителско-учителски срещи за І и ІV класове и всички паралелки от гимназиален етап /ІХ-ХІІ клас/
На 27.03.2013 г. от 18.30 ч. ще се проведат родителско-учителски срещи за ІІ и ІІІ класове и всички паралелки от прогимназиален етап /V – VІІІ клас/

Няма коментари:

Публикуване на коментар